KONFEDERACJA 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
GÓRNICTWA W POLSCE

Mobirise

KZZG w Polsce reprezentuje cały przekrój branży górniczej:
od kopalń węgla kamiennego, przez odkrywki węgla brunatnego po górnictwo miedziowe i firmy zaplecza górniczego.

POMOC UKRAINIE

KZZG w Polsce przyjęło Uchwałę o wsparciu dla Ukrainy kwotą
10 000.00 zł która została przelana na konto
Narodowego Banku Ukrainy

© Copyright 2021 - KZZG w Polsce

Designed with Mobirise ‌

Web Site Designing Software